14 September 2014
Carraramarmer, 2013

Carrara marmer 2013    hoogte 34cm    prijs 1350 euro

Zwartgeaderd marmer, 2012

Zwartgeaderd marmer 2012    hoogte 29cm   prijs 1350 euro

Blauw marmer / diabaas, 2012

Blauw marmer / diabaas 2012   hoogte 38cm   prijs 1350 euro

Carraramarmer / eikenhout, 2012

Carrara marmer 2012    hoogte 62cm    prijs 1350 euro

Frans kalksteen, 2012

Frans kalksteen 2012   hoogte 47cm   prijs 1250 euro

Frans kalksteen, 2011

Frans kalksteen 2011   hoogte 47cm    prijs 1250 euro

Frans kalksteen, 2011

Frans kalksteen 2011    hoogte 47cm    prijs 1250 euro

Essenhout, 2011

Essenhout 2011

Frans kalksteen, 2011

Frans kalksteen 2011    hoogte 20cm    650 euro

Frans kalksteen, 2010

Frans kalksteen 2010    hoogte 24cm    prijs 650 euro