14 September 2014
Frans kalksteen, 2011

Frans kalksteen 2011   hoogte 47cm    prijs 1250 euro

Frans kalksteen, 2011

Frans kalksteen 2011    hoogte 47cm    prijs 1250 euro

Essenhout, 2011

Essenhout 2011

Frans kalksteen, 2011

Frans kalksteen 2011    hoogte 20cm    650 euro

Frans kalksteen, 2010

Frans kalksteen 2010    hoogte 24cm    prijs 650 euro

Frans kalksteen, 2010

Frans kalksteen 2010     hoogte 15cm    prijs 650 euro

Grijs marmer, 2010

Grijs marmer 2010    hoogte 59cm    verkocht

Brons, 2010

Brons 2010    hoogte 41cm    prijs 1350 euro

Brons, 2009

Brons 2009    hoogte 43cm    prijs 2250 euro