14 September 2014
Frans kalksteen, 2010

Frans kalksteen 2010    hoogte 24cm    prijs 650 euro

Frans kalksteen, 2010

Frans kalksteen 2010     hoogte 15cm    prijs 650 euro

Grijs marmer, 2010

Grijs marmer 2010    hoogte 59cm    verkocht

Brons, 2010

Brons 2010    hoogte 41cm    prijs 1350 euro