14 September 2014
Zwartgeaderd marmer, 2012

Zwartgeaderd marmer 2012    hoogte 29cm   prijs 1350 euro

Blauw marmer / diabaas, 2012

Blauw marmer / diabaas 2012   hoogte 38cm   prijs 1350 euro

Carraramarmer / eikenhout, 2012

Carrara marmer 2012    hoogte 62cm    prijs 1350 euro

Frans kalksteen, 2012

Frans kalksteen 2012   hoogte 47cm   prijs 1250 euro